Monotypi

Monotypi, 2015

Monotypi, 2015

Monotypi, 2015

Monotypi, 2015

Monotypi, 2015

Vase i rom, 70×50, 2016

Moi non plus, 61x47

Moi non plus, 61×47